حواستان به بایر لور کوزن و بایرن مونیخ نرود که اصلاً نمی شود اینها را با تیم های دسته دو فوتبال مملکتمان، یا حتی همین قشقایی (بیچاره پرسپولیس!)، مقایسه کرد. چرا چپ چپ نگاه می کنید؟ خب نمی شود دیگر! منظور حقیر از بایر، زمین های بایر و بی آب و با علفی است که در هر کوچه و خیابانی دیده می شوند و بلا استفاده و مجهول المالک مانده اند.

به عنوان مثال، همین زمین بایر جنب منزلمان. روزها مرتع ماکیان است و شبها پارکینگ خاکیان (بخوانید خودروهای سنگین!). یک زمانی یک بابایی پیدا شد که آمد یک تابلویی در آن مکان نصب کرد که رویش نوشته بود: لعنت بر پدر و مادر کسی... نه! ببخشید، این نبود... آهان! این یکی بود: «لطفاً از ریختن نخاله های ساختمانی در این مکان خودداری فرمایید». چند روز بعد یک عمویی آمد دقیقاً زیر تابلو، زباله ساختمانی ریخت! یک وقت فکر نکنید به خاطر اینکه خدای ناکرده با طرف لج کرده باشد. نه! صرفاً جهت اطلاع کسانی که نمی دانستند نخاله ساختمانی یعنی چه؟!

مدتی بعد هم یک خوش غیرتی، دنده عقب رفت روی تابلو. و حالا که آن مکان تابلو ندارد، دیده شده بعضی افراد برای تخلیه نخاله ساختمانی، با ماشین دولتی به آنجا رفت و آمد می کنند! عصر های تابستان هم بچه های محل جمع می شوند آنجا و فوتبال بازی می کنند.  شب ها هم عزیزان سیخ به دست می آیند بساطی پهن می کنند و تا خود صبح، ضمن نگهبانی از محله، در مورد جدیدترین دستاورد های فناوری دنیا مباحثات علمی انجام می دهند!

البته یک زمانی اهالی محل جمع شدند بروند شهرداری منطقه، تکلیف زمین و صاحب زمین را یکجا مشخص کنند. راستش آنطور که ایشان تجمع کرده بودند، فکر کردیم می روند تکلیف پدر جد صاحب زمین را هم مشخص می کنند. اما نمی دانیم چه شد که حتی پایشان را از کوچه بیرون نگذاشتند. ظاهرآً به این نتیجه رسیده بودند که در این اوضاع تورم و گرانی و قطع کردن یارانه ها و... چه کاری است که خرج اضافی روی دست شهرداری بگذارند؟ (اصلاً هم به فکر سایر منافع مادی خودشان نبودند!!)

حالا با همه این تفاسیر، همه اهل محل آرزو دارند تا آن زمین بایر به باغی، بوستانی، گلستانی، نشد دیوان بابا طاهری، چیزی تبدیل شود، غیر از همین بچه محل های ما که تابستانها در این زمین دوچرخه سواری و توپ بازی می کنند و در آینده می توانند این ادعا را داشته باشند که از زمین خاکی شروع کرده اند!