میرآخور چهارشنبه 12 آبان 1395 10:25 مرحمت عالی ()
حقایقی که هرگز هیچ آدم عاقلی به شما نمی گوید

امروزه بزرگترین دغدغه خانواده ها بعد از برجام و FATF و انتخابات آمریکا و نتایج سرشماری نفوس و مسکن، همین بحث دلچسب طلاق است که انصافاً هیچوقت هم تکراری نمی شود. حالا اینکه دلچسب است چون بیشتر ما [ایرانی ها] برای فصل کردن آمده ایم، نی برای وصل کردن؛ بماند... اما امروز برایتان چند تا دلیل درست و حسابی و دهان پرکن درباره طلاق دست و پا کرده ام که انصافاً از هیچ آدم عاقلی نمی توانید بشنوید. ولی من به شما می گویم:
لباس عروس های رنگی: شاید شما یادتان نیاید، سابقاً رسم بود دختر با لباس سفید می رفت خانه بخت و بعد از صد و بیست سال (حالا شصت، هفتاد سال بیشتر یا کمتر!) با لباس سفید از خانه شوهرش می رفت. اما حالا دختر با لباس عروس صورتی می رود، با لباس زرشکی برمیگردد خانه باباش! یا با لباس زرد قناری می رود، با لباس آبی می رود خانه خودش که با پول مهریه خریده.

ازدواج:
از آنجا که تمام معلول ها علتی دارند که باعث بوجود آمدن شان شده. علت طلاق هم ازدواج است! اصلاً تا آدم ازدواج نکند که نمی تواند طلاق بگیرد. شما یک نمونه آدم مجرد به بنده معرفی بکنید که بدون ازدواج کردن طلاق گرفته باشد، بنده جلد یکِ کتاب نفیس «فواید برجام» را به شما جایزه می دهم. پس، ازدواج نکنید تا طلاق نگیرید! البته جور دیگری هم می شود به این قضیه نگاه کرد که در گزینه بعد مطرح می شود.

آمار: همانطور که می دانید آمار ازدواج در مملکت ما بشدت پایین است و از آن سمت هم سن ازدواج هر روز دارد بالاتر می رود. حالا اگر توانستید رابطه این دوتا را (با هم و با طلاق) پیدا کنید، جلد دوم «فواید برجام» را هم جایزه می دهم.
پاسخ: از آنجا که یک آدم [عاقل] معمولاً یک بار بیشتر ازدواج نمی کند، بنابرین نمی تواند هی پشت سر هم آمار ازدواج را ببرد بالا. (مثل کتابخوانی که نیست هر روز دو صفحه بخواند تا سرانه مطالعه زخم بستر نگیرد). بنابرین برای اینکه دوباره بتواند آمار ازدواج را ببرد بالا، مجبور است طلاق بگیرد و مجدداً ازدواج کند. اما چون ازدواج اولش با طلاقش از طرفین معادله حذف می شوند، فقط یک آمار ازدواج در سن بالا برایش می ماند!

وکیل کار درست: از آنجا که خیلی ها خیلی چیزها را نمی دانند و به جایش وکیل ها همه چیز را می دانند (حداقل ادعایش را می کنند)، بیشتر کارها امروزه به دست وکیل قابل حل و فصل شدن است. یکی اش هم همین طلاق است که امروزه وکلای زبردست با گرفتن حق الوکاله های تپل، در عرض سه سوت جوری طلاق تان می دهند که روحتان هم خبردار نمی شود.