امروزه روز در تمام دنیا مدیران حرفه ای برای پیشبرد اهداف تعیین شده سازمان یا اداره شان، دست به خلاقیت و نوآوری می زنند. مثلاً عده ای برای رفاه حال کارکنانشان امکانات خواب و استراحت در محیط کار را فراهم می کنند، عده ای محیط کار را مطابق  سلایق کارمندان طراحی می کنند و یک سری از مدیران نو اندیش هم کارمندان شان را راحت گذاشته اند تا با هر لباسی که می خواهند بیایند سر کار. (البته هر لباسی هم که نه!)
خوشبختانه شهردار روشنفکر یکی از شهرهای غرب مازندران هم از این الگو پیروی کرده و حتی می توان گفت با بومی سازی آن، شیوه نوینی در مدیریت ابداع کرده است. از آنجا که هر کارمندی بالاخره یک روز مدیر می شود (مگر اینکه خلافش ثابت شود) و از آنجاتر که عده کمی از کارمندان چشم دیدن مدیر را ندارند (دربعضی ادارات این رابطه دو طرفه است!) و از آقا بالاسر خوششان نمی آید، شهردار محترم رامسر تصمیم گرفته اداره امور شهر و شهرداری را به خود کارمندان بسپارد و خودش هم یک ماهی می شود که رفته تعطیلات.
با این روش جدید مدیریتی، هم کارمندان یاد می گیرند چطور روی پای خودشان بایستند و مدیر خودشان باشند، هم آن یک عده بدون کینه و کدورت به کارشان می رسند، هم اینکه وقتی همه دارند کارشان را می کنند، کلاً چه کاری است که این وسط یک نفر بیاید هی دخالت بکند در کار این و آن؟! قانون هست، ضابطه هست، ارباب رجوع هست، کارمند هم هست. فقط شهردار نیست! که آن هم بود و نبودش چه فرقی می کند؟
اما از آن طرف هستند مدیرانی که به فکر هیجان انگیز کردن زندگی مردم هستند و برای این کار انصافاً از جان و دل مایه می گذارند. مثلاً در روستای شهرآرا از توابع چالوس، یک پل کابلیِ بدون حفاظ وجود دارد که هر روز دانش آموزان برای رفتن به مدرسه از روی آن عبور می کنند و روزشان را با هیجان آغاز می کنند. همچنین به خاطر دقت در حفظ تعادل، از نظر فکری نیز کاملاً آماده یادگیری مطالب درسی می شوند. برای همین مدیران ذی ربط به هیچ وجه حاضر به ساختن پل جدیدی نمی شوند. و حتی به تعمیر و بهسازی پل هم راضی نیستند تا مبادا از هیجان زندگی اهالی روستای شهرآرا کم شود!
البته بعضی ها قدر این زحمات مدیران را نمی دانند و اقدامات انجام شده و نشده این مدیران را زیر سوال می برند. مثلاً به این موضوع توجه نمی کنند که بوجود آوردن احساس راحتی برای یک کارمند، چقدر می تواند راندمان کاری اش را افزایش دهد. یا مثلاً نمی دانند که شهرداری ساری با صرف کلی هزینه، نمونه مصنوعی همین پل کابلی را روی رودخانه تجن ساخته تا هیجان را در زندگی مردم جاری و ساری کند! باید به بعضی ها گفت که به جای اینهمه عیب و ایراد گرفتن، اقلاً به آن یک قطره داخل لیوان نگاه کنید!