میرآخور پنجشنبه 20 آبان 1395 13:35 مرحمت عالی ()
این خارجی ها به هر وسیله ای که شده، می خواهند فخر فروشی کنند و خودی نشان بدهند. مخصوصاً وقتی پای تاریخ و سرگذشت در میان باشد که دیگر از خود بی خود می شوند! جدیداً یک پیر مرد خارجی  73 ساله  ادعا کرده 34 سال است که برای حفظ محیط زیست فقط از یک کیسه برای خرید هایش استفاده کرده است. که سر جمع در این 34 سال، 2000 بار از کیسه اش استفاده کرده است. اینجانب ضمن تکذیب ادعای این پیرمرد، موارد نقض این ادعا را هم به خدمت همگان عرض می کنم تا ببینید و بشنوید و بخوانید و بدانید که این خارجی ها چقدر آدم های دروغگویی هستتند!
اولاً امکان ندارد یک نفر 73 سال عمر کند؛ حتی اگر خلافش ثابت شود! چون میانگین طول عمر ایرانیان از این کمتر است و اگر عمراً اگر قبول کنم در دنیا مردمانی هستند که از ما [ایرانی ها] بیشتر عمر می کنند.
دوماً، اصلاً قابل باور نیست یک نفر آدم در طول 34 سال فقط 2000 بار به خرید رفته باشد. چون 34 سال می شود به عبارتی 12هزار و 410 روز. یعنی این آدم اگر هر بار خرید رفتن اش در یک روز باشد، بیشتر از 10 هزار روز می ماند که خرید نرفته. و این یکی را هیچ آدم عاقلی قبول نمی کند که یک نفر پیدا شود، ده هزار روز خرید نکرده باشد!
تازه خود کیسه هم جای سوال دارد. چطور می شود دوهزار بار از یک کیسه استفاده کرد و کیسه، همچنان کیسه بماند؟! ما که هر جور به مغزمان فشار می آوریم، نمی توانیم جنس کیسه مذکور را چیزی غیر از جلیقه ضد گلوله تصور کنیم.
اما از اینها گذشته، نفس عمل کار خوبی است. هرچند که این خارجی ها کمی پیازداغ قضیه را زیاد کرده اند. لکن برای حفظ محیط زیست و اینجور قرتی بازی ها (!) هم که شده بد نیست گه گاهی از این کارها بکنیم!