از شانس بد، یا از بد حادثه، یا از بدبختی، یا از بد بیاری من است که مطالب اخیرم بوی تریاک گرفته اند. و الا دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد که بعد از نوشتن در مورد «تریاک های جاساز شده در بار هندوانه» و «جاسازی تریاک در پوست گردو» اینبار بخواهم از جاسازی این ماده افیونی در جایی دیگر بنویسم.
متاسفانه به تازگی خبر رسیده در یک کارگاه نانوایی، 282 کیلوگرم تریاک را داخل دستگاه های تنور اتوماتیک جاسازی کرده اند! شاید بهتر بود اولش الکی جوّ می دادم که در نانوایی فلان مقدار تریاک پیدا شده، یا حتی طوری وانمود می کردم که این تریاک ها در خمیر نان هم مورد استفاده قرار می گرفته یا اصلاٌ نانوا به طور کلی تریاک را جایگزین آرد خبازی کرده بوده یا... بس است دیگر. دوره این مدل شایعه پراکنی ها و خبر زرد تولید کردن ها اگر تمام نشده باشد لااقل رو به افول است و اگر رو به افول هم نباشد، لااقل یکی باید از یک جایی شروع کند که تمامش کند. یا نه؟
با خواندن این خبر تنها چیزی که بعد از میزان مقاومت تریاک در مقابل گرما به ذهنم رسید این بود که «چرا داخل تنور؟». البته مستحضرید، شاید هم نباشید، که این مواد در داخل دستگاه بوده، نه داخل تنور. اما مقصودم این بود باتجربیاتی که بنده به دست آورده ام (ای تف و لعنت به این بخت و اقبالِ قلم من) معمولاً قاچاقچی ها مواد مخدر را در بسته های کوچک تر و در اشیای قابل حمل و نقل تر جاسازی می کنند. نه اینکه 282 کیلوگرم تریاک را، که همان دو کیلوگرم اش هم اعدام دارد، داخل دستگاهی جاسازی کنند که سالی 12 ماه از جایش تکان نمی خورد!
بنابراین به نظر می رسد یا نانوای محترم خُرد خُرد اقدام به فروش مواد مخدر می کرده، یا همان فرضیه استفاده به جای آرد درست بوده، یا اینکه طرف دیوانه بوده که آمده چنین کاری کرده. حالت چهارمی به ذهنم نمی رسد. مگر اینکه شما نظری داشته باشید...