میرآخور چهارشنبه 18 مرداد 1396 20:52 مرحمت عالی ()

تا بوده، یکی از سرگرمی­های ما ایرانی­ها این بوده که بگردیم و واژه­های جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پیدا کنیم و موجبات شادی و سرورمان را فراهم کنیم. اوایل شاید برای اهالی ادب، این کارِ ما بی­ادبی به حساب می­آمد، اما بعدها به این نتیجه رسیدند که چه توفیقی از این بهتر که خلقی را  بخندانند؟! و اینگونه بود که تصمیم گرفتند سایر خلایق را نیز مسرور و شادمان کنند. برای همین چیزی نزدیک به 16 هزار واژه جدید را به فرهنگستان زبان تاجیکستان پیشنهاد دادند تا فرهنگِ به هم نخندیم، باهم بخندیم را همگانی کنند.

اما تاجیک ها که به زبان فارسی سخن می­گفتند، به زبان روسی می­نوشتند و کلی واژه فرانسوی و روسی و انگلیسی در مکالمات روزمره­شان به کار می­بردند، نگران آن یک کف دست فرهنگی بودند که برایشان مانده بود. آنها می­ترسیدند بعدها فرهنگستانِ ما بیشتر سر شوخی را باز کند و مثلاً بگوید از فردا به جای «کورداک» که نوعی غذای سنتی است، باید بگویید «پیاز گوشت». درست مثل همان کاری که با پاستا (=خمیراک) یا لازانیا (=خمیر برگ) کرده بود!

یا از آنجا که شاید تاجیک­ها نمی­توانستند سرعت وزرش باد صبحگاهی (همان نسیم) را اندازه­گیری کنند که اگر از نیم­­­متر برثانیه کمتر بود به آن «آرامه» بگویند، و البته خیلی سخت­شان بود که به جای «چربی فراوری نشده‌ای که در هنگام طبخ غذا از بافت‌های پرچربی یا استخوان‌های گوسفند یا گاو و نیز در هنگام کباب ‌کردن از گوشت خارج می‌شود» بگویند «اشک کباب»، لذا تصمیم گرفتند زیاد هم به همسایه غربی­شان میدان ندهند. برای همین زدند زیر همه چیز و تمام 16 هزار واژه پیشنهادی ایران را رد کردند. همسایه داری هم خوب چیزیست!