میرآخور چهارشنبه 25 مرداد 1396 20:54 مرحمت عالی ()

اظهارات متهم حاکیست وی رأس ساعت شش صبح جهت دریافت خودروی پراید از منزل استیجاری اش واقع در چهارراه تهرانپارس خارج و ساعت هفت صبح در محل کارخانه سایپا منتظر دریافت خودرو بود. وی آتش سوزی بوجود آمده را ناشی از نشت بنزین از سیستم هدایت سوخت خوردو عنوان کرده و دلیل عدم توجه به اخطارهای حاضرین را بالا بودن صدای ضبط خودرو دانست.

اما تناقضاتی در اظهارات نامبرده وجود دارد که ذیلاً تقدیم می شود:


اولاً سابقه نداشته صبح روز شنبه کسی بتواند قبل از ساعت هشت صبح بیدار شود. چه رسد به اینکه ساعت شش صبح از منزل خارج و هفت صبح جلوی درِ کارخانه، منتظر دریافت خودرو باشد. همچنین تصاویر دوربین های کنترل ترافیک نشان می دهد صبح شنبه­ی مذکور ترافیک سنگینی از مسیر شرق به غرب تهران در جریان بود. بنابراین امکان نداشت از چهارراه تهرانپارس تا جاده مخصوص کرج را کمتر از دو ساعت طی کرد.

اما راجع به نشت بنزین، شرکت سازنده مدعی شده این تکنولوژی در انحصار کارخانه دیگری است و آنها حق استفاده از آن را ندارد. ضمن اینکه بررسی های کارشناسان در صحنه نشان می دهد هیچگونه اثری از بنزین در باکِ خودرو دیده نشده و باک از ابتدا خالی بوده.

طی تحقیقات بیشتر مشخص شد طبق آیین نامه جدید، خودروهای پراید با باک خالی و بدون دستگاه پخش صوت، یا همان «ضبط»، و سایر متعلقات فنی مثل جعبه ابزار به مشتری تحویل داده می شود. بنابرین ادعای متهم نسبت به بالا بودن صدای ضبط نیز رد می شود.

با روشن شدن این موارد، متهم لب به اعتراف گشود: «بعد از دریافت خودرو، متوجه شدم باک خالی است. با یکی از کارگران پمپ بنزینِ پایین جاده که جلوی کارخانه مستقر بودند و پول می گرفتند و ماشین را هل می دادند، ماشین را به پمپ بنزین رساندیم. در راه خواستم ضبط را روشن کنم. اما متوجه شدم ماشین ضبط ندارد. اعصابم خورد شده بود. به پمپ بنزین که رسیدیم، یک سیگار روشن کردم. حیف شد، هنوز ماشین را بیمه نکرده بودم. قبول دارم مقصرم...»