میرآخور پنجشنبه 19 مرداد 1396 21:06 مرحمت عالی ()

بنا داشتیم به روال سابق کاغذ سیاه کنیم برایتان، گفتیم اقلکم طوری سیاه کنیم که اگر یک وقتی، خدارا چه دیدید، خواستید برایتان بلند بلند بخوانیم‌اش، رویمان سفید بماند. لاجرم اصل را گذاشتیم بر همین ماوقع یومیه.
شما را به خدا یاد قدیم را هم زنده کنید. ثوابش برسد به دل شکسته مسعودِ نصرت خانم که قمری کاکل زری‌اش جلد پشت بام عباس‌آقا شده و دلش جلد ته تغاری اش.