عین مرحوم حاج حمدالله که سیگار را با سیگار روشن می کرد، اینجا هم سواد را با سواد روشن می کنند. به محضیکه چراغهای دانشگاه خاموش می شود، جلویش بساطِ کتابفروشی پهن می کنند به چه عظمت. آدم را یاد عروسیِ صبیه عمه اقدستان می اندازد که منزلتان سر تا پا سفره پوش شده بود و گوش تا گوش آدم دراز و کوتاه نشسته بودند به انتظار دیدن داماد. (کاری نداریم با لباس عاریه رفت وسط شوید پلو. تقصیر خودش هم نبود طفلک؛ فرش را بدجایی پهن کرده بودند که گیرکرد به پایش. وگرنه دامادی که هول شدن ندارد... به وقتش دامادِ خونسرد هم می بینید ان شاء الله).

عرض می کردیم... همه قسم کتابی هست. علمی، تخیلی، فرهنگی، هنری، از آنها،... کهنه و تازه اش در هم است. یک جا کیلویی می فروشند، عین عدس و لپه. یک جا کاری به نرخ خودش ندارند و جلدی پنج هزار تومان می فروشند. مانده ایم با اینهمه کتابی که در این شهر می فروشند، باز چرا سرانه پایین است؟ حکماً آمار را با آبکش محاسبه می کنند که ته اش هیچ نمی ماند. وگرنه مگر می شود؟!

میرآخور، بیست و یکم مرداد سنه نود.پنج شمسی

این مطلب را در اینستاگرام بخوانید