خیر سرمان دیشب خواستیم زودتر بخوابیم. از سر شب که خوابیدیم تا سحر، دم اذان صبح، خواب به چشم‌مان حرام شد. بس که این پشه های لامذهب مدام در گوش و حلق و بینی‌مان چرخیدند و عاصی‌مان کردند.
معلوم نیست این موقع سال که پرستوها کوچیده‌اند و کلاغ‌ها مالک بلامنازع کل خیابان‌ها شده‌اند، این پشه‌ها چرا هنوز زنده‌اند؟
هم الان که داریم کاغذ سیاه می‌کنیم برایتان، مثل فرفره دور سرمان می‌چرخند.
نه عین آدمیزاد می‌نشینند به نیش زدن و کار را یکسره می‌کنند، نه می‌روند پی کارشان که به خواب‌مان برسیم. نقداً برای خلاصی، دوتا کشیده آبدار حواله گوش راست کردیم که هنوز هم سوت می‌کشد.
انگار مشق نیش نکرده‌اند پیش بزرگی، مرشدی، مرادی... که نه دل به نیش زدن دارند نه به ول کردن. آخر از چشم و چال و پیشانی استخوانی و گلاب به رویتان، سوراخ بینی ما چه عایدشان می‌شود؟
ما که بی خیال شدیم و ول‌شان کردیم نیش‌شان را بزنند و خلاص! لکن میل‌شان کشید کار بیخ پیدا کند...

از هر نیش و گزندی در امان باشید

میرآخور، بیست و سوم مهرماه سنه هزارو سیصدو نودو شش خورشیدی