میرآخور بلاگ مستقل طنز اجتاعی http://mirakhor.mihanblog.com 2020-08-13T06:45:03+01:00 text/html 2019-02-10T08:38:53+01:00 mirakhor.mihanblog.com میرآخور بریم تهران دوغ بخوریم! http://mirakhor.mihanblog.com/post/550 <font face="Mihan-IransansLight"><span style="text-align: justify; ">جان درحالی‌که نوک سیبیل هایش را می جوید و معلوم بود حسابی خون خونش را می خورد، گوشی را برداشت و به رضا زنگ زد. بعد از پنجاه و هفتمین بوق، رضا گوشی را بر داشت و گفت: «جانم جان؟!» جان سبیل هایش را مرتب کرد و قبل از هر چیز گفت: «چرا بعد از پنجاه و هفت تا بوق گوشی رو جواب می دی؟ مگه نمی دونی من به این عدد آلرژی دارم؟» رضا با خونسردی گفت: «بازم اتفاق مهمی افتاده که وسط حمام آفتاب گرفتنم زنگ زدنت گرفته؟!» جان لیوان آبی که تا چند دقیقه پیش دندان مصنوعی هایش داخل آن بود را برداشت ، با دست دیگرش که تلفن را گرفته بود، سعی کرد بینی اش را هم بگیرد و چند جرعه آب نوشید. بعد با آرامش گفت: «رضا جاااان!…» و «جان» را طوری کشید که یعنی انتظار داشت رضا هم از آنطرف خط با او همنوا شود و بگوید جااااان؟! اما رضا فقط گفت: «هان؟!» جان ادامه داد: «می دونی که من چند وقت پیش چه قولی دادم؟» رضا بلافاصله گفت: «قول دادی دیگه دور و بر مامان من نپلکی!» جان دستپاچه شد و گفت: «نه!… یعنی آره؛ اما یه قول دیگه هم دادم.» رضا کمی فکر کرد و گفت: «قول دادی شیش ماه دیگه که رفتیم ایران برام دوغ آبعلی بخری؟!» جان عنان از کف داد و گفت: «نه رب گوجه فرنگی! قول دادم ایران چهل سالگی انقلابشو نبینه!»</span><br style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">رضا به صورت کشیده و یک نفس گفت: «آهاااان! این که کاری نداره. الان زنگ می زنم مریم اینا برن یه کار خرابی،… نه ببخشید، خرابکاری بکنن که همونجا ریشه های رژیمو بخشکونن.» جان گفت: «چی میگی دیوانه؟ اون عنتر خانوم اگه از شوهر کردن وقت داشت، کارایی که قبل از این بهش سپرده بودیمو درست انجام میداد. در ثانی، اون موقع جوونیاش قول داده بود به صدام کمک کنه تا یه هفته ای تهرانو بگیرن، اما نتونست. وای به حال الان که خودش خشک شده. چجوری می خواد رژیمو بخشکونه؟» رضا پرسید: «خب میگی من چیکار کنم؟» جان با لحنی ملتمسانه گفت: «کار خودته رضا جون. آ قربون پسر. بدو برو ایرانو نجات بده و برگردونش به ما. نور تو گور بابات. نذار سر پیری آبروی من بره.» رضا با ناراحتی گفت: «مگه من بیکارم که الان پاشم برم ایرانو نجات بدم؟! من کلی کار دارم واسه شیش ماه آینده. الان هم اصلاً آمادگی شاه شدنو ندارم.» جان دوباره به همان حالت پیش فرض اش، یعنی عصبی بودن، برگشت و از رضا خواست توضیح بدهد که دقیقا دارد چه کاری انجام می دهد؟ این سوال به رضا برخورد و گفت: «نخیرم! قبول نیست؛ اینو اون آقاهه هم توی تلویزیون ازم پرسید. تو تقلب کردی. اگه دلت خنک میشه بازم میگم که من کارم ولیعهد بودنه. پولشم از مامانم می گیرم.»</span><br style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">جان گفت: «اما رضا جان، هر روز کلی نامه و ایمیل از تهران به دست من می رسه که هوادارات بهم میگن آقای بولتون، یه کاری کن شاه ما برگرده» رضا گفت: «اولا بهشون بگو اونکه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد! هه هه هه… بعدشم خودم دایرکتای اینستاگراممو هر روز چک می کنم. بهم گفتن یه کم دیرتر برم تا لاغر کنن و لباسای باربی تنشون بشه واسه استقبال از من. الو جان… داری میشنوی؟…» جان همه آب لیوان را طوری سر کشید که دندان مصنوعی هایش را هم قورت بدهد و از خفگی بمیرد.</span></font> text/html 2019-02-04T08:42:48+01:00 mirakhor.mihanblog.com میرآخور خط قرمزها را درست رد کنید! http://mirakhor.mihanblog.com/post/551 <p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both; "><font face="Mihan-IransansLight" size="1">جناب وزیر محترم فرهنگ و ارشاد طی توییتی کاملاً روشنگرانه و راه گشا اعلام کرده اند من صدای هخوانی آن خواهران عفیف و محجوب را شنیده ام و اصلاً صدایی از تکخوانی کسی نشنیدم!</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both; "><font face="Mihan-IransansLight" size="1">وی در ادامه افزوده اصلاً تک خوانی نمنه دی؟ بعد از این توییت گرانبها، مسئولین برگزاری جشنواره هم با تمام قوا از این فرمایش وزیر استقبال کرده و ضمن زدن یک بشکن و بعد اشاره به جلو با انگشت سبابه دست راست، گفته اند همینه! و سپس در تکمله صحبت های جناب وزیر گفت اند صدای میکروفونی که به صورت کاملا اتفاقی مقابل آن خانم بوده، در سالن پخش نمیشده!<br>بنده به عنوان یک مخاطب که درمرحله پیشا گول خوردن قرار دارم، این سوال برایم پیش می آید که اگر صدا در سالن پخش نمیشده، چرا هیچکس نرفته کنترل کند ببیند اصلا آن میکروفون چه عیب و ایرادی دارد که صدایش در نمی آید و گند زده به مراسم؟ یا اصلاً اگر قرار بوده کلاً صدای تک خوان پخش نشود، پس آن میکروفون آنجا چه کار می کرده به طور کل؟<br>اما عده ای از حضار که در ردیف های انتهایی سالن نشسته بودند، ادعا کردند ما فقط صدای تک خوانی می شنیدیم و از همخوانی اثری نبود.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both; "><font face="Mihan-IransansLight" size="1">بنابر این می توان نتیجه گرفت توزیع صدا در سالن به صورت حرفه ای و از پیش تعیین شده صورت گرفته. به طوریکه صدای همخوانی برای ردیف های نزدیک تر، که از قضا مسئولان فرهنگی مملکت بوده اند، قابل شنیدن بوده ولی برای بهتر رسیدن صدا به ردیف های آخر از سیستم صوت استفاده کرده اند تا هم در مصرف باند و اسپیکر صرفه جویی کرده باشند، هم یک بار در تاریخ، صدا به آن آخری ها هم برسد و دست ها شل نباشد.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both; "><font face="Mihan-IransansLight" size="1">اما ظاهراً دوستان در استفاده از میکروفون نیز صرفه جویی کرده اند و فقط مقابل یک نفر، که اتفاقاً از بقیه هم فاصله دارد، گذاشته اند!<br>حالا که با این رقم توجیهات خود ساخته، یک قدم به گول خوردن نزدیک تر شده ام، لازم می دانم به مسئولین برگزاری این افتضاح تاریخی عرض کنم، شما که صدای تک خوانی خانم را از رسانه و در مقابل شماره یک های فرهنگ کشور پخش کردید، حداقل خط قرمز ها را درست رد می کردید و از کسی استفاده می کردید که مبانی آواز را بلد باشد و در تاکسی حداقل صدای چهارتا خواننده بانو شنیده باشد.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both; "><font face="Mihan-IransansLight" size="1">البته شاید طی یکی دو روز آینده شاهد این خبرها باشیم که مثلاً این خانم که ظاهراً استاد آواز هم بوده، رفته آن طرف آب و در حال برگزاری آکادمی موسیقی است! بعید نیست به هر حال.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both; "><font face="Mihan-IransansLight" size="1">بنابراین بنده در حالیکه کاملاً به مرحله گول خوردگی رسیده ام، اینگونه خودم را توجیه می کنم که ایراد از سالن برج میلاد است. و اساساً هرکسی که آنجا می خواند، صدایش فالش در می آید. خواه این خانم باشد، خواه دکتر مسعود صابری!</font></p> text/html 2019-01-31T08:47:18+01:00 mirakhor.mihanblog.com میرآخور تبلیغ دوزبانه http://mirakhor.mihanblog.com/post/552 <p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; color: rgb(35, 35, 35); position: relative; z-index: 9; clear: both;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="1">جمعی از تجار و کسبه بازار صبح امروز با حضور در دادسرای عمومی، از یک خانم سلبریتی شکایت کردند.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify; color: rgb(35, 35, 35); position: relative; z-index: 9; clear: both;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="1">گزارش ها حاکی از آن است دلیل این شکایت، به خاک سیاه نشانده شدن کار و کاسبی و آجر شدن نان تجار اعلام شده است.<br>سخنگوی تجار در این رابطه گفت: «با توجه به سابقه ای که از این خانم سراغ داشتیم، تصمیم گرفتیم از ایشان جهت ایجاد یک کمپین برای فروش محصولاتمان استفاده کنیم، اما متاسفانه ایشان همه نقشه های ما را نقش بر آب کرد و ما متحمل ضرر و زیان سنگینی شده ایم و کلی جنس روی دستمان باد کرده است.»<br>این خانم سلبریتی نیز در پیامی که دقایقی پیش در صفحه اینستاگرامش گذاشت، از بی ربط بودن این ماجرا به آن قضیه خبر داده و نوشته: «من عمراً واسه اختشاش جلیقه زردها کمپینِ شمع روشن کردن جلوی سفارت فرانسه راه نمی‌اندازم. این یه حرکت داخلیه اون کشوره که توی محد دموکراسی خودشون حلش می‌کنن و به ما ربطی نداره و بهتره چشم و گوش و دهنمونو ببندیم»<br>در بخش دیگری از این پست آمده: «به جای اینهمه شمع؛ کلاه پاپانوئل و درخت واسه کریسمس وارد می‌کردید که هه جوره سود بود و خودم واسه تون تبلیغ دو زبانه می کردم»</font></p> text/html 2019-01-02T09:17:10+01:00 mirakhor.mihanblog.com میرآخور واکسن جدید http://mirakhor.mihanblog.com/post/556 <div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/114/341280/ghadrazar13971.JPG" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">فی یومٍ من الایام، ناصر خسرو بر مُلکی وارد شد که مردمانش به جدیّت از وقت و زمان حراست کرده و بسی آن‌تایم بودند، چونانکه هر کرده و عملی را زمانی، معین ساخته و اگر کاری خارج از زمان از ایشان خواسته می شد، سخت برآشفته و بانگ بر می دادند که «الان آخه؟!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">چند صباحی از اقامت ناصر خسرو در آن جا نگذشته بود که نعل مرکبش روی پوست موزی رفته، با شدت فراوان لیز خورده، وی را سرنگون ساخت. البت به دلیل اهتمام ورزیدن به قوانین راهنمایی و مرکب رانی و استفاده از کلاه کاسکت، آسیب چندانی بر وی وارد نیامد، لکن مرکب بخت برگشته نقش بر زمین شده و پای راست از عقب اش، دچار‌شکستگی یا حداقل کوفتگی شدید شد. (متاسفانه به دلیل عدم وجود امکانات پرتونگاری در آن شهر، این بخش از داستان نامعلوم مانده.)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مردم فی‌الفور دور وی حلقه زده و اقدام به تهیه سلفیجات نمودند. ناصر خسرو با دیدن آنچه بر سرش آمده بود جوشید و خروشید که «اوف بر شما! مردی از اسب بر زمین افتاده و شما در پی یاری رساندن به او پا پیش نمی نهید؟!» مردم گفتند «پاشو بابا خودتو جمع و جور کن؛ از اسب افتادی از اصل که نیوفتادی!» ناصر خسرو که با شنیدن این حرف بیشتر مگسی شده بود گفت «نامردا، حداقل بیاین زیر بغل اسبمو بگیرین بلندش کنیم ببریمش دامپزشکی سرخیابون بغلی» باز مردم گفتند «این وقت صبح آخه؟ بذار ظهر میریم»&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ناصر خسرو چنین انگاشت که دامپزشکی آن ساعت از روز باز نیست و سر ظهر باز میکند، پس تا ظهر همانطور زیر اسب چپ کرده منتظر ماند. چون نیمروز شد، مجدد طلبِ مدد کرد اما اینگونه پاسخ شنید «حالا سر ظهری کی میره دامپزشکی؟ بذار هوا خنک تر بشه، بعد از ظهری میریم». تازه اینجا بود که شستش خبردار شد نع خیر! اینان جماعتی بس اهمال کارند و کار امروز را به پس فردا می اندازند و چون پس فردا رسد، آن را به شنبه ای که اول فروردین باشد موکول می کنند. پس با خود گفت «یَک حالی از شما بگیرم که در تاریخ هم اگر ننویسیند، در صفحه طنز مجله حتماً چاپ اش می کنند».&nbsp; پس عزم خویش جزم کرده و در پی یافتن چاره ای برای شناساندن اهیمت زمان بر اهالی آن مُلک برآمد. در اثنای کند و کاوها با داروسازی آشنا شد که مدعی بود توان ساخت دارویی بر این درد را دارد لذا محتاج مبلغی جهت آغاز کار است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ناصر خسرو که شاعر و جهانگرد و فیلسوف و حکیم و... خلاصه هرچیزی بود غیر از داروساز، بابت پیدا کردن داروساز از خوشحالی سر از پا نمی شناخت همینطور پول بی زبان را مشت مشت روی میز داروساز میریخت. القصه، پس از روزها و هفته ها و چه بسا ماه ها تلاش و کوشش شبانه روزی،&nbsp; واکسن اهمال کاری، با ترکیب موی دماغ خرس تنبل، بند ساعت مچیِ چرم قهوه ای ناصر خسرو، موزی که زیر پای اسب ناصر خسرو رفت و ته مانده چاییِ یکی از اهالی شهر ابداع شد و مقرر گردید به طور رایگان به مردم شهر تزریق شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یک هفته تمام منتظر ماندند تا مردم برای تزریق واکسن به خانه داروساز مراجعت نمایند، اما خبری نبود که نبود. روز هشتم ناصر خسرو گفت: «بابا اینا اگه حال داشتن بیان تا اینجا که دیگه نیازی به واکسن نداشتن، خودمون باید بریم در خونه هاشون». پس دم در تک تک خانه ها رفتنه و به هر زور و زحمتی که بود، واکسن را به مردم تزریق کردند. سپس ۴۸ ساعت منتظر ماندند تا واکسن اثر کند و در مرحله ی بعد ناصر خسرو رفت به همان محل واژگونی اسبش که همچنان روی زمین افتاده بود و هیچکس زبان بسته را نرسانده بود دامپزشکی.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">در محل تصادف ناصر خسرو با صحنه ای عجیب رو به رو شد. مردم به سرعت به این طرف و آن طرف در حرکت بودند و هر از گاهی یک نگاهی هم به ساعت شنی های روی مچشان می کردند و سری تکان می دادند. ناصر خسرو هرچه داد زد که: «بابا یکی بیاد زیر بغل این اسبو بگیره برسونیمش دامپزشکی» هیچکس توجه نمی کرد و در واقع وقت در نظر اهالی آن شهر چونان اهمیتی پیدا کرده بود که حتی به اندازه ی کمک کردن به یک شهروند هم حاضر نبودند آن را هدر دهند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کمی بعدتر ناصر خسرو فهمید که این مردم حتی با هم صحبت هم نمی کنند و صبح تا شب مشغول کار و تلاشند. ولی این چیزی نبود که ناصر خسرو می خواست و آن جا بود که ناصر خسرو تازه فهمید بیماری اهمال کاری با واکسن و دار و دوا درمان نمی شود و ملت از آن ور بام می افتند، بلکه مردم خودشان باید با تفکر به اهمیت زمان پی ببرند تا از آن درست استفاده کنند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خلاصه اسب ناصر خسرو سقط شد، پروانه ی کسب دارو ساز باطل شد و ناصر خسرو هم که به کلی از اهالی آن شهر نا امید شده بود با پای پیاده به سفر پر ماجرای خویش ادامه داد. البته بعدها به پاس حمایت مالی ناصرخسرو از علم داروسازی، خیابانی را در تهران به نام وی کردند که داروسازان بخش خصوصی داروهای کمیابشان را آن جا به ملت می فروشند و کار خلایق را راه می اندازند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/114/341280/ghadrazar13972.JPG" alt=""></div><div></div></div> text/html 2018-11-29T09:08:44+01:00 mirakhor.mihanblog.com میرآخور نت آف http://mirakhor.mihanblog.com/post/555 <div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/114/341280/ghadrazar1.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">به نام خدا</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">موضوع انشا: چگونه بدون اینترنت کارهایمان را انجام دهیم؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">وقتی که آقای معلم این موضوع را برای انشاء داد، فکر می کردیم باید خیلی خیال پردازی کنیم تا بتوانیم یک روزِ بدون اینترنت را تصور کنیم. اما بدبختانه یا خوش بختانه همین جمعه هفته پیش اینترنت کلا از صبح قطع بود و خیلی خوب توانستیم بفهمیم یک روز بدون اینترنت چگونه می تواند باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">اولش همه چیز به هم ریخته بود. چون نمی توانستیم تلویزیون تماشا کنیم. اما بعد از یکی دو ساعت که از قطع شدن اینترنت گذشت، فهمیدیم خیلی وقت است که تلویزیون خودمان همین جوری گوشه خانه افتاده و روشن اش نکرده ایم و همه اش داشتیم با اینترنت نامحدود، شبکه های مختلف صدا و سیمای داخل و خارج ایران را می دیدیم. البته بیشتر اش بابا و مامانمان تلویزیون تماشا می کنند. ما فقط از ساعت 12 شب تا 6 صبح با ترافیک رایگان فیلم و سریال دانلود می کنیم و آنلاین با بقیه دنیا می جنگیم. وقتی تلویزیون را روشن کردیم، تازه فهمیدیم که به خاطر طوفانی که آمده، اینترنت کل شهرمان قطع شده. اما ما تا آن موقع نمی دانستیم طوفان شده. چون همیشه اخبار را از کانال های خبری فضای مجازی پیگیری می کردیم و معلوم بود که وقتی اینترنت نباشد، از دنیا که هیچ، از شهر خودمان هم بی خبر می شویم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">همینطور بدون اینترنت داشتیم می چرخیدیم و هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. حتی تکالیف مدرسه مان را هم نمی توانستیم بنویسیم. برای اینکه معلم های ریاضی و علوم و حرفه و فن، سوالهایشان را در کانال آموزشی شان می گذارند و ما باید از آنجا سوالها را در بیاوریم و جواب هایشان را بنویسیم. البته ما سوال ها را روز قبلش از کانال گرفته بودیم، اما مشکل آنجا بود که به گروه همکلاسی ها دسترسی نداشتیم تا جواب ها را از بچه ها بگیریم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">به ظهر که نزدیک تر شدیم، اوضاعمان بدتر هم شد. چون هر جمعه مامانمان غذا نمی پزد و می گوید اینترنتی هرچه می خواهید سفارش بدهید برایتان بیاورند، من که نمی توانم همین یک روز تعطیلی را هم پا شوم برای شکم شما کار کنم. برای همین یواشکی رفتیم دم گوش بابایمان گفتیم اینترنت قطع است و حالا حالا ها هم وصل نمی شود. بابایمان، محکم کوبید روی پیشانی اش و گفت خاک بر سرم شد! اولش فکر کردیم شاید به خاطر اینکه مجبور است برود غذا درست کند اینجوری کرد، اما بعدش فهمیدیم قرار بوده برای خودش وقت دندانپزشکی بگیرد. دکتر فقط اینترنتی وقت می دهد و حالا که اینترنت قطع بود، خاک به سر بابایمان شده بود. چون حتی نمی شد برای درمان دندان دردش، از کانال های پزشکی، راه های آرام کردن درد دندان را یاد بگیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">بابایمان که دید نه خیر! اینطوری نمی شود، باید یک کاری بکند، خواست یک تاکسی اینترنتی بگیرد که برویم درمانگاه پایین خیابان تا دندانش را درست کند و بعد برویم ناهار بخوریم. اما خب، اینترنت نداشت که تاکسی بگیرد، برای همین پاشد و رفت سویچ ماشین را آورد. به قول بابایمان، آدم اگر تصادف کند و در ماشین بمیرد یا زیر آوار زلزله بماند، بهتر از این است که در این خانه بی اینترنت گیر کند. ما همه اش داشتیم به این فکر می کردم که یک مدل اینترنت اختراع کنیم تا در موقع سیل و طوفان و زلزله هم کار بکند و هیچوقت قطع نشود تا راحت روی مبل دراز بکشیم و فیلم تماشا کنیم و ناهار روز جمعه مان را بخوریم. البته نمی دانم بابایمان از کجا فهمید داریم به این چیزها فکر می کنیم که زد پس کله مان و گفت آدم مگر موقع زلزله روی مبل لم می دهد و فیلم تماشا می کند؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">غذایمان را هم رفتیم در محله قدیمی بابایم اینها خوردیم. بابایم می گفت در آن ساندویچی کلی خاطره دارد هر موقع که از مدرسه تعطیل می شد، می آمد آنجا ساندویچ کالباس با نان اضافه می خورد. البته مامانم از اینکه نمی توانست عکس غذا را بگیرد و در اینستاگرامش بگذارد ناراحت بود، ولی بعد از خوردن نوشابه سیاه شیشه ای، حالش بهتر شد. مامانمان می گفت این نوشابه ها حس نوستالوجیک دارند. بابایمان می گوید نوستالوژیک درست است و معنی اش این می شود که خاطره انگیز است و آدم را یاد قدیم ها می اندازد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">اما متاسفانه آخر روز جمعه مان که اینترنت هایمان قطع بود، اصلا با خوشی تمام نشد. چون که تازه وقتی برگشتیم خانه یادمان افتاد که تکلیف های روز شنبه را هنوز انجام نداده ایم و برای همین آخر شب نشستیم سه تایی تکلیف های مادرسه ما را انجام دادیم. اما صبح شنبه در مدرسه فهمیدیم که جواب های علوم و ریاضی را جابجا نوشته ایم و سر کلاس از هرکدام از معلم ها یک نمره منفی گرفتیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">این بود انشای ما. پایان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/114/341280/ghadrazar2.JPG" alt=""></font></div><div></div></div> text/html 2018-10-30T09:02:55+01:00 mirakhor.mihanblog.com میرآخور سبدهایی که تا خرخره پُرند http://mirakhor.mihanblog.com/post/554 <p dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/114/341280/ghadraban13971.JPG" alt=""></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صبح در ایوان نشسته بودیم، لبه نان قندی را می شکستیم و در چای شیرین تیلیت می کردیم که ناگهان پسرکی داخل شد و گفت برای درس علم الاشیاء باید کاردستی درست کند. فی الفور فرمان دادیم پسرک را ببرند و حسابش را بگذارند کف دستش و پدرش را هم بیاورند جلوی پسر فلک کنند که اینقدر گستاخی نکند وارد خلوت ملوکانه مان شود. اما خوشبختانه «سریع الدوله» در گوشمان عرض کرد این پسرک همان کامبیز میرزای خودمان است، که اینطور قد کشیده و بزرگ شده پدر سوخته! لکن برای اینکه امر شاه روی زمین نماند، دادیم پسر باغبان را یک دست پس گردنی بزنند. خودمان نیز عزم خرید کردیم.</font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امر کردیم اول مایحتاج کامبیز میرزا را خریداری نموده و سپس لیستی که شرمین الملوک داده را تهیه کنند. کامبیزِ بابا چسب و مقوا و کاغذ رنگی می خواست، جهت ساختن کره زمین؛ که آناً ابتیاع شد. در قفسه ای کره زمین به صورت حاضر و آماده نیز موجود بود که آن را هم خریدیم. هرچند مرزبندی اش با آنچه مُلک کنونی ماست کمی تفاوت داشت، اما گفتیم کامبیز میرزا همین را ببرد مدرسه، به معلم بگوید باباشاهمان فرمود نمره کامل را بدهد. چسب و کاغذها را هم گذاشتیم بماند، برای قشون مرغ و گل بسازند.</font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رسیدیم به لیست شرمین الملوک، سوگلی دربار. فرموده بودند ماست، کنسرو لوبیا، تن ماهی، روغن، پودینگ، فوتوچینی و... تمامی نداشت این لیست خرید. هرچه در فروشگاه گشتیم، دیدیم از هر قلم بیش از 52 نوع دارند و معلوممان نمی شد کدام را باید بخریم! بدبختی اینجا بود که هنوز تلفن همراه هم اختراع نشده بود تا به شرمین الملوک بزنگیم و ببینیم کدام یکی شان را لازم دارد. برای همین امر کردیم انواع ماست، اعم از پرچرب و کم چرب و لاکتیکی، تا طعم دار و همزده و چکیده در سبد ها ریخته شود. همینطور انواع کنسرو لوبیا؛ چه در سس، چه بی سس، چه با قارچ و چه بدون قارچ، همگی خریداری شوند. در مورد سایر اقلام نیز به شیوه مذکور امر کردیم.</font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سریع الدوله عرض کرد قربانت شوم، قیمت اینها بالا در می آید؛ آخر کار باید کلی بسُلفیم. فرمودیم اینجا پنجشنبه ها و جمعه ها تخفیف 5 تا 50 درصدی می دهند؛ قبلا داده ایم آمارشان را در آورده اند! در حال بحث و جدل با سریع الدوله بودیم که دیدیم روی یک قفسه چیزی در حال خودنمایی است. فرمودیم سریع الدوله، دهانت را گلاب بگیر و بپر دوتا از آن روغن مارگارین ها بیانداز داخل سبد. عرض کرد از روغن نارگیل هندی تا روغن هسته انگور یاقوتی برداشته ایم، این یکی به چه کار آید؟ فرمودیم این یکی را محض دل خودمان می خریم که هروقت دیدیم اش، یاد آن بانوی مارگارت نامی بیوفتیم که در سفر اخیرمان به فرنگ، دلمان را ربود ولی حیف که لایق این حرم و اندرونی دربار ملوکانه ما نبود!</font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدم و حشم ما فیه لیست را برداشتند و چون سر کیسه همایونی را شل یافتند، هر آنچه دل نا مبارکشان هم خواست در سبد ها ریختند. فرمودیم پدر سوخته ها اینها دیگر چیست که برداشته اید؟ عرض کردند نوشابه سیاه است؛ نانِ بربری داخلش تیلیت می کنند، خیلی حال می دهد. فرمودیم اشکال ندارد، آدم مگر چندبار می تواند در این ترافیک بکوبد بیاید از این فروشگاه های همیشه تخفیف خرید کند؟ اما موقع حساب کتاب نظرمان برگشت. هرچه صندوقدار بارکد می خواند، تمام نمی شد. احساس همایونی مان عرضه داشت آنهایی را که نیاز نداریم پس بدهیم؛ بعدها بر حسب ضرورت یکی از همین خدمه را می فرستیم می آید سه سوت می خرد. اما به غیرت همایونی مان بر می خورد. یعنی چه که ما، ناصرالدین شاه، با اینهمه دبدبه و کبکبه و خدم و حشم که کل فروشگاه را قُرُق کرده اند، بیاییم یک جنسی را از روی این کوهِ خریدها برداریم؟ شما بگو یک ماژیک فسفری صورتی چرک. مردم چه می گویند؟!</font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در حال و هوای خودمان بودیم که رئیس فروشگاه آمد سمت ما و عرض کرد قربان خیلی خوش آمدید، می فرمودید سند فروشگاه را به اسم شما می زدیم. فرمودیم عرضت را بگو، ما خودمان به اندازه کافی آدم دور و برمان هست که صبح تا شام چاپلوسی مان را بکنند. عرض کرد خیر قربان چاپلوسی نیست؛ شما تقریباً تمام فروشگاه ما را خریده اید! نگاهی به پشت سر انداختیم، دیدیم غیر از یک بطری سرکه بالزامیک خانگی، هرچه در فروشگاه بوده را خریده ایم. به به صندوقدار که شر و شر عرق می ریخت زیرِ بار ثبت کالاهای ما، اشاره کردیم و فرمودیم این لبخند را می بینی؟ ما برای همین اینجا را انتخاب کرده ایم! عرض کرد به همین مناسبت شما را وارد باشگاه مشتریان فروشگاه های همیشه تخفیف افق گرشاسب می کنیم و شما می توانید خریدهایتان را به صورت اینترنتی سفارش دهید. فرمودیم مردک! حواست را جمع کن؛ ما ناصرالدین شاه هستیم. مگر تو تاریخ نخوانده ای؟ نمی دانی در زمان ما اینترنت اختراع نشده بود؟ داشتیم با رئیس فروشگاه وارد جدل می شدیم و کم مانده بود با شمشیر جواهر نشانمان گردنش را بزنیم که صندوقدار کارش تمام شد و قیمت را اعلام کرد. فرمودیم با تخفیف دیگه؟! عرض کرد بلی! حیف که زیادی دقیق حساب کرده بود، وگرنه حتماً یک جایی در اندرونی برایش باز می کردیم.</font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواستیم سبیل گرو بگذاریم، که عرض کردند خودت را هم گرو بگذاری اندازه خریدها نمی شود. ناچار شدیم همان شمشیر جواهر نشان را گرو بگذاریم، به انضمام خودمان که البته بیشتر به جهت محافظت از شمشیر در فروشگاه ماندیم. بند چرمی شمشیر را پس دادند، گفتند این هم تخفیفش! فوراً سریع الدوله را فرستادیم برود خزانه را خالی کند، دو دستی تقدیم فروشگاه کنیم و جان شمشیرمان و خودمان را برهانیم. به کامبیز میرزا هم فرمودیم از این به بعد هرچه لازم دارد، یواشکی در گوش خودمان بگوید تا شرمین الملوک شستش خبردار نشود عزم خرید کرده ایم.</font></p><p dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/114/341280/ghadraban13972.JPG" alt=""></p> text/html 2018-10-24T08:51:07+01:00 mirakhor.mihanblog.com میرآخور فقط برفک باید جای تو را بگیرد http://mirakhor.mihanblog.com/post/553 <p style="margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both; "><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight;">آقای فردوسی پور، سلام</span></div><font face="Mihan-IransansLight"><div style="text-align: justify;">از دیشب که فهمیدم برنامه نود تعطیل شده تا همین الآن که دارم صبحانه می‌خورم و خبر ورزشی رادیو را گوش می‌دهم، یک‌بند گریه کردم. حتی در خواب هم داشتم گریه می‌کردم. آنقدر گریه کردم تا صبح که بیدار شدم، تشکم خیس بود و بابایم فکر کرد دیشب در جایم باران باریده و یک پس‌گردنی مهمانم کرد. من توضیح دادم که گریه کرده‌ام و بابایم یک پس‌گردنی دیگر به من زد و گفت مرد گریه نمی‌کند. اما من می‌دانم که شما بعد از نیامدن پویول به برنامه‌تان گریه کردید.</div></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both;"><font face="Mihan-IransansLight">عادل خان، شب‌هایی که نمی‌توانستم برنامه‌تان را ببینم، فردایش در موبایل پارسا که بدون اجازه می‌آورد مدرسه، قسمت‌های خنده دارش را می دیدم. راستش را بخواهید خیلی وقت‌ها من فقط سوتی‌های شما و مهمانانتان را در کانال گیزمیز دیدم و وقت نشد که بنشینم برنامه را ببینم.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both;"><font face="Mihan-IransansLight">آقا عادل، برنامه شما خیلی برنامه عالی و آموزنده‌ای بود. من بعد از دیدن برنامه شما یادگرفتم چطور مچ آقای مدیر را، در حالیکه انگشت سبابه دست چپش تا بند دوم داخل سوراخ دماغ سمت راستی‌اش بود، بگیرم و فیلمش را هی جلو عقب کنم. یا بین حمید و سیامک دو به هم زنی کنم و با پارسا بنشینیم و به دعوا کردنشان بخندیم.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both;"><font face="Mihan-IransansLight">من آرزو دارم مثل شما مجری شوم. چون فهمیده‌ام که لازم نیست مجری تلویزیون به دوربین نگاه کند و هرجا را که دلش خواست می تواند نگاه کند. حتی می‌تواند دائم سرش در تبلت باشد و بیست و سه دقیقه بین کاغذهای شلخته روی میز، دنبال قاتل بروسلی بگردد. پارسا می‌گوید اجرای شما خاص است. من هم می‌خواهم همینطور خاص، وسط برنامه با پشت صحنه صحبت کنم و بلند بلند بخندم. یا وسط حرف‌های کارشناس تلفنی، بازی لیورپول و وستهام یونایتد را تماشا کنم و آخرش هم اگر سوتی دادم، آخر سال کلیپ‌اش کنم. اصلاً خیلی حیف شد که برنامه شما تعطیل شد و ما امسال دیگر نمی‌توانیم بعد از اینکه از خانه تکانی شب عید خسته شدیم، بنشینیم و گلچین سوتی‌های شما در سال ۹۷ را تماشا کنیم. فقط اگر قرار شد دوباره نود را سرپا کنی، لطفاً جناب خان را دعوت نکن. آن را هر شب در خندوانه می‌بینیم.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both;"><font face="Mihan-IransansLight">حرف آخر اینکه من برای مثل شما شدن خیلی زحمت می‌کشم و کتک می‌خورم. مثلاً هربار که اتفاق جالبی می‌افتد و من می گویم اولالا، بابایم یک پس‌گردنی محکم به من می‌زند و می‌گوید مثل آدم حرف بزن بچه.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both;"><font face="Mihan-IransansLight">عادل خان، شک نکن که غیر از برفک سیاه و سفید، چیز دیگری شایستگی جایگزینی نود در جدول پخش شبکه سه را ندارد و من اگر رئیس شبکه سه بودم، دوشنبه‌ها ساعت ۱۱ شب، یک ساعت و نیم فقط برفک پخش می‌کردم. حتی از این خط‌های عمودی رنگی رنگی هم نه. چون برفک خیلی شبیه بازی فوتبال است.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 24px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: expanded; line-height: normal; vertical-align: baseline; direction: rtl; position: relative; z-index: 9; clear: both;"><font face="Mihan-IransansLight">مواظب خوبی‌ها و موهای فرفری‌ات باش</font></p> text/html 2018-09-25T12:40:57+01:00 mirakhor.mihanblog.com میرآخور برویم بمیریم! http://mirakhor.mihanblog.com/post/547 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/114/341280/shahrivar971.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">بهترین راه برای اینکه در این شرایط حساس کنونی(!) زیادی حرص و جوش نخورید، این است که کانال های خبری را حذف کنید. البته منظورمان کانال های خبری ای است که در فضای مجازی عضو آنها شده اید؛ وگرنه شبکه خبر خودمان که ثابت کرده حتی در هنگام وقوع بزرگترین اتفاقات در کشور، برنامه های روتین اش مثل بازپخش میزگرد در مورد وضعیت مهدکودک ها را قطع نمی کند. پس، از کانال های خبری خارج شوید و از دنیای بی خبریِ بازار سکه و ارز و تحولات اقتصادی در کشور، لذت ببرید. اصلاً از قدیم هم گفته اند بی خبری، خوش خبری است!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">تلویزیون را هم از پریز بکشید. الان هرکدام از شبکه های تلویزیون را که نگاه کنید، یا دارند ظروف 24 پارچه تبلیغ می کنند و در کنارش غذاهای عجیب و غریبی آموزش می دهند که آب از لب و لوچه آدم جاری می شود و قیمت تهیه مواد اولیه هرکدام شان، با قیمت کلیه سمت راستی تان برابری می کند. یا فیلم و سریال پخش می کنند که سبک زندگی شخصیت های فیلم اندازه فاصله لاهیجان تا جزیره ابوموسی، از سبک زندگی 80 و خرده ای میلیون نفر فاصله دارد. پس راحت ترین کار این است که تلویزیون هم تماشا نکنید و کلاً&nbsp; دوشاخه اش را از پریز بکشید. البته برای اطلاع از آخرین خبرها در مورد مهدکودک ها، یک وقت هایی یواشکی شبکه خبر را تماشا کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">سعی کنید در خانه غذا هم نپزید. تند نروید بابا! منظورمان این نبود لاکچری بازی در بیاورید و از بیرون غذا سفارش بدهید. باید نهایت تلاشتان را بکنید که مثل گل گیاه فتوسنتز کنید و تمام انرژی خود را از نور خورشید جذب کنید. با این روش دیبگر مجبور نیستید غذا بپزید و بدتر از آن، از سوپر مارکت مواد غذایی بخرید. و وقتی خرید نکنید، از قیمت ها هم خبردار نمی شود و دیگر عین خیالتان هم نخواهد بود که سیب کیلویی 9800 تومان است، یا مثلاً هر شانه تخم مرغ 15100 تومان شده. اوه! از قیمت ها با خبر شدید و الان دارید حرص و جوش می خورید؟ شوخی کردیم، اصلاً این قیمت ها واقعی نیستند! اینها برای زمانی است که ما داریم این مطلب را می نویسیم. تا وقتی که شما بخوانید مطمئنا چند برابر شده!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">حالا اگر نمی توانید فتوستز کنید، به جای فکر کردن به قیمت گوشت و مرغ، بروید سراغ رژیم سبزیجات. الآن دو سوم مردم جهان برای پز هم که شده می گویند خام گیاه خوارند. تقارن این مد احمقانه را با وضعیت بد اقتصادی به فال نیک بگیرید و بروید سمت خام گیاه خواری. درخانه سبزیجات و صیفی جات بکارید و در این زمینه خودکفا شوید. حالا اگر مشکل کمبود وزن و سوء هاضمه دارید تقصیر خودتان است. می خواستید آن موقع که ارزانی بود، بخورید و ذخیره کنید برای این روزها. ما که مشاور تغذیه نیستیم برای این یکی هم راهکار ارائه بدهیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">بعد از فروختن ماشینتان برای گذران زندگی با پولش، به جای غر زدن به قیمت پراید 40 میلیونی، به روزهایی فکر کنید که هنوز ماشین نداشتید و در گرما و سرما و برف و باران پای پیاده گز می کردید. میبینید که از آن شرایط سخت جان سالم به در برده اید، بعد از این هم می شود بدون ماشین زندگی کرد. حالا اگر احیانا از همان اول زندگی ماشین داشتید و اصلا زندگی پیاده را تجربه نکرده اید دیگر مشکل از خودتان است. میخواستید از اول ماشین نخرید. اون روز که جیک جیک مستونتون بود، فکر زمستونتون بود؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight">اما در نهایت اگر قطع رابطه با دنیای مجازی و واقعی و خانه نشینی، هنوز نتوانسته شما را متقاعد کند که اوضاع همچین زیاد هم بد نیست و باز هم می شود نفسی کشید و حرص و جوش کمتری خورد، وقت آن رسیده که به حرف آن آقازاده معروف که از قضا پسر سفیر ایران در ونزوئلا هم هست عمل کنید و اگر نمی توانید پول در بیاورید، دور از جونتان بهتر است از این دنیای فانی خداحافظی کنید و دست از دار و ندارتان بشویید و به دیار باقی بشتابید. با عجله هم بشتابید و فرصت را غنیمت بشمارید. الان که قیمت کفن و دفن دچار ثبات شده بهترین وقت مردن است. یکی دو هفته بعد معلوم نیست نرخ ها ثابت بماند. شاید آن موقع زنده بودنتان به صرفه تر از مردنتان بود!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/114/341280/shahrivar972.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div>